JSON fra Trondheim Folkebibliotek

Få oversikt over lånte bøker. Installer tfbjs slik:

npm install tfbjs 

Lag noe ala getmybooks.js:

var TFB = require('tfbjs').TFB; 
var b = new TFB({ 
  "username": "N002531234",
  "password": "xxxx"     
});
b.getList() 
  .then(function(books) {
    console.log(JSON.stringify(books, undefined, 2))
  });

Kjør node getmybooks

[{
  "cover": "https://krydder.bib.no/0587/8394779.bilde.1335423428.l.jpg",
  "title": "Svømmehallen",
  "extended": true,
  "deadline": "2015-11-09T00:00:00.000Z",
  "days": 23
...

Lag gjerne en passende visning om ønskelig

23 dager igjen til disse må leveres.

Mer info: